top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Yöneticilere güvenilir mi?

Güncelleme tarihi: 22 Ağu 2023

Yöneticiye güvenmek, bir çalışanın yöneticiye duyduğu güveni ifade eder. Güven, sağlıklı bir çalışma ilişkisi için temel bir unsurdur. Ancak, her yöneticiye güvenmek veya güvenmemek genellemeler yapmak doğru olmayabilir. Güven, yöneticinin davranışlarına, tutarlılığına, iletişim tarzına ve kararlarının açıklanabilirliğine dayanır.


Bir yöneticiye güvenmek için aşağıdaki unsurlar etkili olabilir:


1. Tutarlılık: Bir yöneticinin tutarlı olması, söyledikleriyle yaptıkları arasında tutarlılık göstermesi önemlidir. Yöneticinin eylemleri söyledikleriyle uyumlu olmalıdır.


2. İletişim: İyi bir yönetici, açık ve şeffaf iletişim kurar. Çalışanlarının bilgiye erişimini sağlar, kararlarını ve nedenlerini açıklar ve çalışanlarla düzenli olarak iletişim kurar.


3. Adalet: Yöneticinin adil olması, çalışanlar arasında eşitlik ve tarafsızlık sağlaması önemlidir. İş fırsatları, terfi ve ödüllendirme süreçlerinde adaletli davranılmalıdır.


4. Empati: İyi bir yönetici, çalışanların ihtiyaçlarını ve duygularını anlamaya çalışır. Empatik bir yaklaşım sergileyerek çalışanlarını destekler ve onlara saygı gösterir.


5. Performans: Yöneticinin başarılı sonuçlar elde etmesi ve performans göstermesi de güveni artırır. Yönetici, işlerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar ve çalışanların gelişimini destekler.


Tabii ki, her çalışanın güven düzeyi farklı olabilir ve güven, zamanla inşa edilen bir süreçtir. Bir yöneticiye güvenmek için yöneticinin davranışlarına ve tutarlılığına dikkat etmek önemlidir. Güven eksikliği hissedildiğinde, konuşma ve geri bildirim yoluyla bu konuyu yöneticiyle açıkça paylaşmak ve güveni yeniden inşa etmek için çalışmak önemlidir.

18 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page