top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Yöneticiler ne ister?

Yöneticiler de diğer çalışanlar gibi belirli beklentilere ve isteklere sahiptir. İşte yöneticilerin genellikle istediği bazı şeyler:


1. Başarı ve Performans: Yöneticiler, kendilerine bağlı olan takımların başarılı olmasını ve iyi performans göstermesini ister. Hedeflere ulaşılması, projelerin zamanında tamamlanması ve performans standartlarının karşılanması yöneticiler için önemlidir.


2. İşbirliği ve Ekip Çalışması: Yöneticiler, takım çalışmasına ve işbirliğine önem verir. İyi bir yönetici, takım üyeleri arasında uyum ve işbirliği sağlar, iletişimi teşvik eder ve takımın birlikte çalışarak hedeflere ulaşmasını sağlar.


3. Güven ve Saygı: Yöneticiler, takım üyeleri tarafından güvenilen ve saygı gören liderler olmak ister. Çalışanlarının güvenini kazanmak, adil ve tutarlı olmak, sözlerini tutmak ve iş ilişkilerinde saygıyı korumak yöneticiler için önemlidir.


4. Gelişim ve Destek: Yöneticiler, takım üyelerinin gelişimini teşvik eder ve destekler. Onlara gereken kaynakları sağlar, eğitim ve gelişim fırsatları sunar, geri bildirim verir ve kariyerlerini ilerletmeleri için rehberlik eder.


5. İletişim ve Bilgi Paylaşımı: Yöneticiler, etkili iletişim ve bilgi paylaşımıyla takımın bilgiye erişimini sağlar. İş hedefleri, beklentiler, değişiklikler ve diğer önemli bilgileri takım üyeleriyle paylaşır, açık iletişim kanalları oluşturur ve düzenli geri bildirim sağlar.


6. Sorun Çözme ve Karar Verme Yeteneği: Yöneticiler, sorunları çözebilme ve etkili kararlar verebilme becerisine sahip olmak ister. Zorluklarla başa çıkmak, çözüm odaklı olmak ve doğru kararlar almak yöneticilerin beklentilerindendir.


Bu, genel olarak yöneticilerin isteklerini yansıtan bazı örneklerdir. Elbette her yönetici farklı olabilir ve öncelikleri değişebilir. Ancak, başarı, işbirliği, güven, gelişim, iletişim ve problem çözme gibi temel unsurlar genellikle yöneticilerin ortak beklentileridir.

18 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page