top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Yöneticiler neden işini kaybeder?

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

Yöneticiler için iş fesih sebepleri, çalışanlar için olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar, genellikle yöneticinin performansı, uyumu ve şirketin ihtiyaçlarıyla ilgili olabilir. İş fesih sebepleri şunları içerebilir:

1. Performans sorunları: Yöneticinin işte yetersiz performans göstermesi, belirlenen hedefleri ve beklentileri karşılamaması veya ekiplerini etkin bir şekilde yönetememesi durumunda iş fesihine gidilebilir.

2. Etik ihlalleri: Yöneticinin etik değerlere aykırı davranışları, dürüstlük ve adalet prensiplerini ihlal etmesi durumunda iş fesihine gidilebilir. Örneğin, yolsuzluk, hırsızlık, cinsel taciz gibi ciddi ihlaller etik sebeplerle iş fesihine yol açabilir.

3. Uyum sorunları: Yöneticinin şirketin kültürüne veya değerlerine uymaması, iş arkadaşlarıyla uyum sorunları yaşaması, ekip çalışmasını etkileyecek davranışlar sergilemesi gibi durumlar iş fesihine neden olabilir.

4. İş gerekliliklerine uymama: Yöneticinin şirketin belirlediği politika, prosedür veya yönergeleri ihmal etmesi veya gereksinimlere uymaması durumunda iş fesihine gidilebilir.

5. Şirketin mali durumu veya yapısal değişiklikler: Şirketin mali durumu, stratejik değişiklikler, birleşme veya satın alma gibi nedenlerle yöneticinin pozisyonu ortadan kalkabilir veya yeniden yapılandırılabilir, bu da iş fesihine neden olabilir.

6. İş güvenliği veya yasal uyumluluk ihlalleri: Yöneticinin iş güvenliği standartlarını ihlal etmesi, yasalara uymaması veya şirketin yasal uyumluluk gerekliliklerini yerine getirmemesi durumunda iş fesihine gidilebilir.


Yukarıda belirtilen sebepler, genel bir örnek listesidir. İş fesih kararları, her durumda şirketin politikaları, yerel yasalar ve etik kurallarla uyumlu olmalıdır.

9 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page