top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Yönetici olarak her isteğe evet demeli miyiz?

Yönetici olarak her isteğe evet demek doğru bir yaklaşım değildir. Yöneticilerin, işin ve organizasyonun hedeflerini göz önünde bulundurarak ve çalışanlarla dengeli bir ilişki içinde hareket etmeleri önemlidir.

Yöneticilerin görevi, işin başarısı için stratejik kararlar almak ve yönlendirmelerde bulunmaktır. Bu nedenle, her isteği onaylamak veya her talebe olumlu yanıt vermek mümkün veya uygun olmayabilir. Bazı istekler işin önceliklerini veya kaynakları aşabilir, iş akışını olumsuz etkileyebilir veya organizasyonun hedeflerine ters düşebilir.

Ancak, yöneticilerin çalışanların görüşlerini dinlemek, onları anlamak ve adil bir şekilde değerlendirmek önemlidir. İyi bir yönetici, çalışanlar arasında iletişimi teşvik eder, istekleri dikkate alır ve gerektiğinde açıklama yapar. Kararlarını gerekçelendirirken açık ve tutarlı bir şekilde iletişim kurar.

Yöneticilerin esneklik, açıklık ve takım işbirliği ilkesine dayalı bir liderlik anlayışı benimsemeleri önemlidir. Her isteği onaylama yerine, işin ve organizasyonun çıkarlarını göz önünde bulundurarak, kararlarını ve yönlendirmelerini yapılandırılmış bir şekilde almalıdırlar.

15 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page