top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Uzun yıllar yöneticilik yapıp hiçbir çalışanını terfi ettirememek mi?

Bir yöneticinin uzun yıllar boyunca hiçbir çalışanını terfi ettirememesinin farklı nedenleri olabilir. Bu durum bazen yöneticinin performansıyla ilgili olabilirken, bazen de organizasyonel veya sistemsel faktörlere bağlı olabilir. İşte olası bazı sebepler:

1. Performans yönetimi eksikliği: Yönetici, çalışanların performansını etkili bir şekilde yönetemiyor veya değerlendiremiyor olabilir. Performans geri bildirimlerinin eksik veya yetersiz olması, terfi için gerekli gelişim alanlarını belirlemeyi zorlaştırabilir.

2. İşyeri politikaları veya sınırlamaları: Şirketin terfi süreci, politikaları veya terfi pozisyonlarındaki sınırlamalar, yöneticinin çalışanları terfi ettirmesini sınırlayabilir. Örneğin, yüksek bir terfi için üst düzey pozisyonların dolu olması veya organizasyonun genel terfi politikaları gibi nedenlerle terfi olanakları kısıtlanabilir.

3. Sınırlı gelişim fırsatları: Yönetici, çalışanlara yeterli gelişim fırsatları sağlayamıyor veya çalışanların terfi için gerekli beceri ve deneyimleri kazanmasına yardımcı olacak destekleri sunamıyor olabilir.

4. İş gücü yapısı ve değişimleri: Şirketin büyüklüğü, yapılanması veya stratejik değişimleri, yöneticinin terfi kararlarını etkileyebilir. Örneğin, şirket küçülüyor veya yapısal değişiklikler yaşıyorsa, terfiler sınırlı olabilir veya tamamen durabilir.

5. İşyeri kültürü ve politikaları: Şirketin kültürü veya politikaları, terfileri sınırlayabilir. Örneğin, daha düşük seviyeli yöneticilerin terfi verme yetkisi sınırlı olabilir veya terfiler daha üst düzey yöneticilerin onayına tabi olabilir.

6. Bazı yöneticiler çalışanları hakkında en gerçekçi analizleri yaptıklarını ve üst yönetimle bu verileri paylaştıklarını düşünürler. Bu analizler ise çoğunlukla negatfi ve eksikleri tespit etmeye ve yöneticin bunları nasıl çözdüğüne yöneliktir. Bu tür yöneticiler terfi fırsatı oluştuğunda sürekli negatif konuştukları çalışanları hakkında ikna edici olamazlar ve bu tür yöneticilerin çalışanları asla terfi edemez.

Bu faktörlerin her biri veya başka etkenler, bir yöneticinin çalışanlarını terfi ettirememesine katkıda bulunabilir. Önemli olan, yöneticinin terfi sürecinde adil ve şeffaf olmaya çalışması, çalışanların gelişimi için fırsatlar sunması ve performans yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmesidir.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page