top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

PIP Performans iyileştirme planı nedir ve nasıl yapılır?

Güncelleme tarihi: 2 Ağu 2023

Performans iyileştirme planı (PIP), bir çalışanın performansını artırmak ve belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için hazırlanan bir planlamadır. PIP, işveren ve çalışan arasındaki işbirliğini ve performans iyileştirmeyi destekleyen bir süreçtir. İşte Performans Geliştirme Planı'nı oluşturmak için adımlar:


1. Performans Değerlendirmesi: İlk adım, çalışanın mevcut performansının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, objektif ve ölçülebilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Performans değerlendirmesi, çalışanın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için performans verileri, geribildirimler ve performans ölçütlerini kullanır.


2. Hedef Belirleme: Performans Geliştirme Planı, belirli hedeflerin belirlenmesini içerir. Bu hedefler, çalışanın gelişim alanlarına odaklanmalı ve ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Hedefler, performans iyileştirme sürecinde yol gösterici olmalı ve çalışanın performansını belirli bir zaman çerçevesinde geliştirmesini sağlamak için kullanılmalıdır.


3. Eylem Adımlarının Belirlenmesi: Her hedef için gerekli eylem adımları belirlenmelidir. Bu adımlar, çalışanın performansını geliştirmek için yapması gereken somut görevleri içermelidir. Eylem adımları, çalışanın güçlü yönlerini kullanmasını teşvik etmeli ve geliştirilmesi gereken alanlarda destek sağlamalıdır. Ayrıca, bu adımların zaman çerçevesi ve sorumluları da belirlenmelidir.


4. Kaynaklar ve Destek: Performans Geliştirme Planı'nın başarılı olması için çalışana gerekli kaynaklar ve destek sağlanmalıdır. Bu, eğitim programlarına katılım, mentorluk, koçluk veya diğer gelişim fırsatlarını içerebilir. İşveren, çalışanın başarılı olması için gereken kaynakları sağlamak ve desteklemekle sorumludur.


5. İlerleme İzleme: Performans Geliştirme Planı sürecinde, çalışanın ilerlemesi düzenli olarak izlenmelidir. Bu, periyodik performans değerlendirmeleri, geri bildirimler ve takip toplantılarıyla gerçekleştirilebilir. İlerleme izleme, çalışanın hedeflere ulaşma sürecindeki zorlukları ele almayı ve gerektiğinde planı güncellemeyi içermelidir.


6. Geri Bildirim ve Ödülleme: Performans Geliştirme Planı sürecinde, çalışana düzenli geri bildirim verilmeli ve başarılı ilerlemeler ödüllendirilmelidir. Pozitif geri bildirim, motivasyonu artırabilir ve çalışanın performansını daha da iyileştirmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, gerektiğinde olumsuz geri bildirimler de verilmeli ve gelişim alanlarının belirginleşmesi sağlanmalıdır.


Performans Geliştirme Planları, şirketlere ve çalışanlara bağlı olarak farklılık gösterir. İşte genel bir Performans Geliştirme Planı örneği:


Çalışan Adı: Ahmet Vural

Pozisyonu: Satış Temsilcisi

Değerlendiren: Mehmet Şahin (Yönetici)


Aşama 1: Performans Değerlendirmesi

- Ahmet'in mevcut performansının değerlendirilmesi yapılır.

- Satış hedeflerine ulaşma, müşteri memnuniyeti, iletişim becerileri ve işbirliği gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

- Performans değerlendirme sonuçları belirlenir.


Aşama 2: Hedef Belirleme

- Ahmet'in performansını geliştirmesi için belirlenecek hedefler belirlenir:

1. Satış hedeflerini aylık %10 artırmak.

2. Müşteri memnuniyeti anketlerinde en az %90 memnuniyet oranı elde etmek.

3. İşbirliği ve ekip çalışması becerilerini geliştirmek için bir eğitim programına katılmak.


Aşama 3: Eylem Adımlarının Belirlenmesi

- Her hedef için gerekli eylem adımları belirlenir:

1. Satış hedeflerini aylık olarak değerlendirmek ve hedefe ulaşmak için ekstra çaba sarf etmek.

2. Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri geri bildirimlerini dikkate almak ve hizmet kalitesini iyileştirmek.

3. İşbirliği ve ekip çalışması becerilerini geliştirmek için şirketin sunacağı eğitim programına katılmak ve öğrenilenleri uygulamak.


Aşama 4: Kaynaklar ve Destek

- Ahmet'e gereken kaynaklar ve destekler sağlanır:

- Satış verilerine erişim

- Müşteri geri bildirimleri

- Eğitim programlarına katılım fırsatı

- Yönetici ve takım üyeleriyle düzenli geri bildirim ve koçluk oturumları


Aşama 5: İlerleme İzleme

- Belirlenen hedeflere ulaşma süreci düzenli olarak izlenir:

- Aylık performans değerlendirmeleri ve geri bildirim toplantıları

- Hedeflere yönelik ilerlemenin takibi ve gerekirse planın güncellenmesi


Aşama 6: Geri Bildirim ve Ödüllendirme

- Ahmet'e düzenli geri bildirim verilir ve başarılı ilerlemeler ödüllendirilir:

- Pozitif geri bildirimler ve teşekkürler

- Performans ödülleri veya teşvikler


Bu sadece genel bir Performans Geliştirme Planı örneğidir ve her şirket veya pozisyon için farklılık gösterebilir. Şirketin hedefleri, çalışanın rolleri ve geliştirme alanları dikkate alınarak özelleştirilmiş bir Performans İyileştirme Planı oluşturulmalıdır.


Performans Geliştirme Planı, sürekli bir süreç olarak ele alınmalı ve çalışanın gelişimine yönelik destek sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Esneklik, iletişim ve işbirliği, bir PIP'nin başarılı olması için önemli unsurlardır.

15 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page