top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Liderler için Victor Vroom beklenti teorisi ne işe yarar?

Güncelleme tarihi: 11 Oca

Assessment Center Hazırlık Eğitimi - kendinidegerlendir.com


Victor Vroom, önde gelen bir psikolog ve örgütsel davranış uzmanıdır. Beklenti teorisi olarak da bilinen Vroom'un Beklenti-Değer Teorisi, insanların motivasyonlarını ve performanslarını etkileyen faktörleri açıklamak için kullanılır. Bu teoriye göre, bir kişinin motivasyonu, beklentileri, değerlendirmeleri ve hedeflere ulaşma değeri arasındaki ilişkilere dayanır.

Vroom'un Beklenti-Değer Teorisi, üç ana bileşenden oluşur:

1. Beklenti (Expectancy): Beklenti, kişinin belirli bir eylem veya davranışla istenen sonuçları elde etme olasılığını değerlendirmesini ifade eder. Yani, kişi ne kadar çok çaba sarf ederse, hedefe ulaşma olasılığının o kadar yüksek olduğunu düşünüyorsa, beklentisi de o kadar yüksek olur.

2. Değer (Valence): Değer, kişinin belirli sonuçlara sahip olmanın ne kadar arzu edildiğini değerlendirmesini ifade eder. Yani, kişi için hedefe ulaşmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu belirler.

3. Hedefe Ulaşma Değeri (Instrumentality): Hedefe ulaşma değeri, kişinin belirli bir sonuca ulaşmanın ardından elde edeceği sonucun ne kadar tatmin edici olduğunu değerlendirmesini ifade eder. Yani, kişi belirli bir eylemi gerçekleştirdiğinde, elde edeceği sonucun kendisi için değerli ve tatmin edici olacağını düşünüyorsa, hedefe ulaşma değeri yüksek olur.

Bu teoriye göre, bir kişinin motivasyonu, beklenen sonuçların arzulanan sonuçlarla çarpılarak hesaplanır. Yüksek beklentiler, değerli sonuçlar ve tatmin edici hedefe ulaşma değeri, motivasyonu artırırken, düşük beklentiler, değersiz sonuçlar ve tatminsiz hedefe ulaşma değeri motivasyonu düşürebilir.

Victor Vroom'un Beklenti-Değer Teorisi, çalışan motivasyonunu anlamak ve yönetmek için yöneticilere ve liderlere rehberlik eden önemli bir araç olarak kullanılır. Teori, insanların motivasyonlarını etkileyen faktörleri anlamak ve organizasyonlarda etkili motivasyon stratejileri geliştirmek konusunda yöneticilere değerli bir bakış sunar.


kendinidegerlendir.com - Değerlendirme merkezi vaka eğitimleri

Kariyerinizi şansa bırakmayın.

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page