top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

İş hayatında psikolojik dayanıklılık ne demektir?

İş hayatında psikolojik dayanıklılık, zorluklar, stres, baskı ve değişim gibi iş ortamında karşılaşılan zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini ifade eder. Bu kavram, çalışanların zorlu koşullarda sakin, esnek ve olumlu bir şekilde kalabilme, stresle başa çıkabilme, motivasyonlarını sürdürebilme ve başarı odaklı olabilme kapasitesini kapsar.

Psikolojik dayanıklılık, çalışanların hem bireysel hem de işyeri düzeyindeki performansını etkileyebilir. İş hayatında yoğun çalışma temposu, rekabet, değişimler, zorlu ilişkiler ve iş-bireysel yaşam dengesizliği gibi faktörler, çalışanların psikolojik dayanıklılığını zorlayabilir.

Psikolojik dayanıklılık, aşağıdaki özellikleri içerebilir:

1. Esneklik: Değişen iş ortamlarına uyum sağlama yeteneği ve esnek düşünme becerisi.

2. Olumlu düşünce: Olumsuzluklarla karşılaşıldığında pozitif bir bakış açısını sürdürebilme ve motive olabilme yeteneği.

3. Stres yönetimi: Stresle başa çıkabilme ve stresi etkili bir şekilde yönetebilme becerisi.

4. Öz-etkililik: Kendine güven, kendi yeteneklerine inanma ve zorlukların üstesinden gelebileceğine dair inanç.

5. Destek alma ve destek sağlama: İş arkadaşları, yöneticiler ve destekleyici ilişkiler aracılığıyla destek alabilme ve destek sağlayabilme yeteneği.

Psikolojik dayanıklılığın önemi, çalışanların stresle başa çıkmalarını, motivasyonlarını sürdürmelerini ve iş performanslarını etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, işverenler ve bireyler, psikolojik dayanıklılığı destekleyen stratejileri ve kaynakları dikkate almalı ve çalışma ortamlarını buna göre şekillendirmelidir.

2 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page