top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Yılmaz

Ekibin işlerini bloke eden, çalışan davranışları nelerdir?

Güncelleme tarihi: 20 Ara 2023

Ekibin işlerini bloke edebilen bazı davranışlar şunlar olabilir:

1. İletişim Eksikliği: Ekip üyeleri arasında etkili iletişim kurulmaması veya iletişim eksikliği, bilgi paylaşımını engeller ve işlerin ilerlemesini zorlaştırır. İletişim kopuklukları, gereksiz gecikmelere, yanlış anlamalara ve hatalara yol açabilir.

2. Ön yargı ve İnatçılık: Ekip üyelerinin kendi fikirlerine körü körüne bağlı olması veya başkalarının görüşlerini kabul etmekten kaçınması işlerin ilerlemesini engelleyebilir. Ön yargılı davranışlar, etkileşimleri olumsuz etkiler ve işbirliği ruhunu zedeler.

3. Sorumluluk Almama: Ekip üyelerinin görevlerini yerine getirmemeleri veya sorumluluklarını almakta isteksiz olmaları, işlerin aksamına neden olabilir. Bir kişinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi diğer ekip üyelerini etkiler ve genel performansı düşürür.

4. Çatışmacı Tutum: Sürekli çatışma ve olumsuz bir tavır sergilemek, ekip üyeleri arasında gerilim yaratır ve işbirliğini olumsuz etkiler. Çatışmacı davranışlar, iletişimi bozar, motivasyonu azaltır ve işbirliğini engeller.

5. Sürekli Gecikme: Ekip üyelerinin sürekli olarak zamanında teslim etmeme veya randevulara gecikme davranışları, işlerin ilerlemesini engeller. Gecikmeler, proje zamanlamasını etkiler ve diğer ekip üyelerini bekletir.

6. Negatif Eleştiri: Sürekli olarak olumsuz eleştiriler yapmak veya diğer ekip üyelerini eleştirmek, motivasyonu düşürür ve işbirliğini zedeler. Olumsuz bir çalışma ortamı yaratır ve ekip üyelerinin fikirlerini paylaşma isteğini azaltır.

Bu davranışlar, ekip içindeki işbirliğini ve performansı olumsuz etkileyebilir. İyi bir ekip, bu tür engelleyici davranışları tanıyarak ve üzerine çalışarak bunları ele alır ve işlerin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar.


kendinidegerlendir.com - Değerlendirme merkezi vaka eğitimleri

Kariyerinizi şansa bırakmayın.

20 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page